Menu Close

“卑高亦何常”下半句是什么

“卑高亦何常”下半句是:升降在一朝

原文:

《河阳县作诗二首 其一》

朝代:魏晋作者:潘岳

微身轻蝉翼,弱冠忝嘉招。

在疚妨贤路,再升上宰朝。

猥荷公叔举,连陪厕王寮。

长啸归江山,拥耒耨时苗。

幽谷茂纤葛,峻严敷荣条。

落英陨林趾,飞茎秀陵乔。

卑高亦何常,升降在一朝。

徒恨良时泰,小人道遂消。

譬如野田蓬,斡流随风飘。

昔倦都邑游,今掌河朔徭。

登城眷南顾,凯风扬微绡。

洪流何浩荡,修芒郁岧峣。

谁谓晋京远,室迩身实辽。

谁谓邑宰轻,令名患不劭。

人生天地间,百年孰能要。

颎如槁石火,瞥若截道飙。

齐都无遗声,桐乡有馀谣。

福谦在纯约,害盈由矜骄。

虽无君人德,视民庶不恌。

相关文章:

发表回复