Menu Close

《夜登太白楼》第三句是什么

《夜登太白楼》第三句是:朔鸿飘塞色,羌笛入边愁。

原文:

《夜登太白楼》

朝代:明作者:欧大任

狂歌采石月,高卧谪仙楼。

珠斗当窗见,银河拂槛流。

朔鸿飘塞色,羌笛入边愁。

何处思公子,峨眉夜夜秋。

相关文章:

发表回复