Menu Close

《题罗氏馀庆堂》哪个时期创作的?

《题罗氏馀庆堂》朝代是:宋

原文:

《题罗氏馀庆堂》

朝代:宋作者:王庭圭

苍崖翠壁前人居,犹识当时屋上乌。

应念前人馀泽在,飞阁突出青山隅。

山前老父相叫呼,为起里门高著栌。

葱葱瑞气已充闾,他日要容高盖车。

相关文章:

发表回复