Menu Close

“圉人袒肩没两踝,控谷欲上未上间。”下一句是什么

“圉人袒肩没两踝,控谷欲上未上间。”下一句是:静观物理坐叹息,玉花惨淡何人笔。

原文:

《唐人洗马图》

朝代:宋作者:陆文圭

君不见雀鼠谷抵介休壁,马甲不解王不食。

又不见泰山马色别为群,东封望之如锦云。

英雄角力多相值,嬖倖承恩思自媚。

不辞汗血千里劳,驱死尘沙那得避。

何如落日清水湾,骅骝独步春草半。

圉人袒肩没两踝,控谷欲上未上间。

静观物理坐叹息,玉花惨淡何人笔。

少陵野老最善评,弟子曾入将军室。

相关文章:

发表回复