Menu Close

《七月二十九日夜大醉宿陆宣慰廨旦日以一诗谢之》作者是哪位诗人?

《七月二十九日夜大醉宿陆宣慰廨旦日以一诗谢之》作者是:陆文圭

原文:

《七月二十九日夜大醉宿陆宣慰廨旦日以一诗谢之》

朝代:宋作者:陆文圭

夜行被酒止公亭,耳热呼乌坐尽惊。

瓮下自惭非毕子,吐中不觉卧王生。

相宽吏舍情何厚,误污车茵罪亦轻。

戏马倘容宾落帽,更拚投辖饮天明。

相关文章:

发表回复