Menu Close

“妙选归掖庭,君王恩爱多。”下一句是什么

“妙选归掖庭,君王恩爱多。”下一句是:晨妆对明镜,黛眉扫青螺。

原文:

《怨歌行》

朝代:明作者:徐庸

怨歌复怨歌,怨歌声如何。

妾自少小日,遍身穿绮罗。

妙选归掖庭,君王恩爱多。

晨妆对明镜,黛眉扫青螺。

春去秋又来,光阴容易过。

譬彼桃李花,不久辞枝柯。

行云断遗迹,逝水无回波。

前欢竟难续,抆泪弹云和。

相关文章:

发表回复