Menu Close

《春闺二首 其一》第一句是什么

《春闺二首 其一》第一句是:罗袖裁全疋,轻盈出桂房。

原文:

《春闺二首 其一》

朝代:明作者:张元凯

罗袖裁全疋,轻盈出桂房。

柳眉莺睥睨,花靥蝶颠狂。

夜月求凰调,春风堕马妆。

良人知未返,较猎入长杨。

相关文章:

发表回复