Menu Close

“遮藏足得讼前非”上半句是什么

“遮藏足得讼前非”上半句是:茅屋三间昼掩扉

原文:

《读柳子厚若为化得身千亿散上峰头望故乡之句有感》

朝代:宋作者:郑刚中

茅屋三间昼掩扉,遮藏足得讼前非。

雨馀燕踏竹梢下,风动蝶随花片飞。

闲自钩帘通野色,时因酌酒见元机。

思乡化作身千亿,底事柳侯深念归。

相关文章:

发表回复