Menu Close

《和段学士对雪》作者是哪位诗人?

《和段学士对雪》作者是:喻凫

原文:

《和段学士对雪》

朝代:唐作者:喻凫

盈尺知丰稔,开窗对酒壶。

飘当大野匝,洒到急流无。

密际西风尽,凝间朔气扶。

干摧鸟栖枿,冷射夜残垆。

赞月登斜汉,兼沙搅北湖。

惭于郢客坐,一此调巴歈.

相关文章:

发表回复