Menu Close

“曾短衣匹马”上半句是什么

“曾短衣匹马”上半句是:生平事

原文:

《沁园春 冒天季五十书赠》

朝代:清作者:陈维崧

慷慨悲歌,旁若无人,进君一觞。

更四弦入破,声哀以思,三更被酒,臣醒而狂。

末路崎岖,旧游零落,哀乐纵横不可当。

生平事,曾短衣匹马,锦瑟红墙。

岁华一去堂堂。

又半百蹉跎黯自伤。

叹醉必沾襟,是儿可念,飞而食肉,此志难忘。

人道买臣,今年富贵,路鬼挪揄笑一场。

重酌酒,看玉山筵上,今夜颓唐。

相关文章:

发表回复