Menu Close

“卑哉益州牧”下半句是什么

“卑哉益州牧”下半句是:乃欲吏高贤

原文:

《杂诗十一首并序 其三》

朝代:明作者:张羽

蜀严好沉冥,日食止百钱。

卜筮人所轻,久之操弥坚。

君子有所贵,乃不在当年。

百世有知音,何必钟期然。

子云太区区,誉之公侯间。

卑哉益州牧,乃欲吏高贤。

岂无王侯贵,敢见不敢言。

斯道诚两得,永为后世传。

相关文章:

发表回复