Menu Close

《省试舟中》作者是哪位诗人?

《省试舟中》作者是:薛嵎

原文:

《省试舟中》

朝代:宋作者:薛嵎

阙下春光近,囊金又一空。

霜风欺败絮,星斗隔疎篷。

世道谁能挽,妻孥见未同。

青灯对黄册,销尽几英雄。

相关文章:

发表回复