Menu Close

“银笺彩笔写离情”上半句是什么

“银笺彩笔写离情”上半句是:绿酒红亭销别恨

原文:

《东瓯送别》

朝代:宋作者:邓林

五雨摇风宿雨晴,万艘鸣橹海潮平。

楼台烟树东瓯景,山水舟车北客程。

绿酒红亭销别恨,银笺彩笔写离情。

明时正亦需胶鬲,未许鱼盐老此生。

相关文章:

发表回复