Menu Close

“慎尔致远具,及时宜有为。”上一句是什么

“慎尔致远具,及时宜有为。”上一句是:辞华咳唾间,亦复多瑰奇。

原文:

《赠方棠陵用陶饮酒韵 其八》

朝代:明作者:霍韬

生值圣明时,况尔俊颖姿。

秋江漱寒玉,老柏撑孤枝。

辞华咳唾间,亦复多瑰奇。

慎尔致远具,及时宜有为。

丈夫跨宇宙,滕萝非久羁。

相关文章:

发表回复