Menu Close

“黾勉为何事”下半句是什么

“黾勉为何事”下半句是:亲老与妻儿

原文:

《吾志》

朝代:宋作者:王禹偁

吾生非不辰,吾志复不卑。

致君望尧舜,学业根孔姬。

自为志得行,功业如臯夔。

既登俊秀科,又在清切司。

谏纸无直言,纶诰多愧辞。

黾勉为何事,亲老与妻儿。

一旦命执法,嫉恶寄所施。

丹笔方肆直,皇情已见疑。

斥逐深山中,穷辱何羸羸。

于张及不得,安用此生为。

相关文章:

发表回复