Menu Close

《分花公美子应预为白曬之约》作者是哪位诗人?

《分花公美子应预为白曬之约》作者是:刘子翚

原文:

《分花公美子应预为白曬之约》

朝代:宋作者:刘子翚

梦裹壶山寻二妙,不因荔子鬓丝华。

聊分茗碗应年例,故有筠笼来海涯。

鲜苞尚想妃子笑,槁面何取西施羓。

老馋惟作耐久计,一瞬红紫真空花。

相关文章:

发表回复