Menu Close

《吴江长桥图》哪个时期创作的?

《吴江长桥图》朝代是:宋

原文:

《吴江长桥图》

朝代:宋作者:邓林

东南水患说姑苏,谁作飞梁锁太湖。

馀势直从江海泄,奇功疑有鬼神扶。

疏林隐约渔村远,巨浸微茫钓艇孤。

老我登临犹未远,临风嬴得一披图。

相关文章:

发表回复