Menu Close

“事故诚多端,未若酒之贼。”上一句是什么

“事故诚多端,未若酒之贼。”上一句是:仁者安其身,不为外物惑。

原文:

《赠石季伦诗》

朝代:魏晋作者:嵇绍

人生禀五常,中和为至德。

嗜欲虽不同,伐生所不识。

仁者安其身,不为外物惑。

事故诚多端,未若酒之贼。

内以损性命,烦辞伤轨则。

屡饮致疲怠,清和自否塞。

阳坚败楚军,长夜倾宗国。

诗书著明戒,量体节饮食。

远希彭聃寿,虚心处冲默。

茹芝味醴泉,何为昏酒色。

相关文章:

发表回复