Menu Close

《西京崇德里居》哪个时期创作的?

《西京崇德里居》朝代是:唐

原文:

《西京崇德里居》

朝代:唐作者:罗隐

进乏梯媒退又难,强随豪贵殢长安。

风从昨夜吹银汉,泪拟何门落玉盘。

抛掷红尘应有恨,思量仙桂也无端。

锦鳞赪尾平生事,却被闲人把钓竿。

相关文章:

发表回复