Menu Close

于仲文简介,隋朝时期名将东郡太守于仲文的生平

于仲文(545—613年),字次武,河南洛阳(今河南洛阳)人,隋朝名将。鲜卑人。他出身公卿之家,祖父于谨为北魏、西魏、北周时期著名的军事将领,父亲于为北周大左辅、燕国公。于仲文少聪敏,髫龀就学,耽阅不倦(《隋书·于仲文列传》),其父于见后,惊异地说:此儿必兴吾宗矣。长大后,于仲文倜傥有大志,气调英拔,当时号为名公子。北周时为安固太守,善决狱,蜀中号为明断无双有于公,不避强御有次武。后来,于仲文多次随军征战,累勋授仪同三司。周宣帝时,为东郡(治滑台,今河南滑县东旧城)太守。

于仲文(545—613年),字次武,河南洛阳(今河南洛阳)人,隋朝名将。祖父于谨为北魏、西魏、北周时期著名的军事将领;父亲于为北周大左辅、燕国公。于仲文少聪敏,髫龀就学,耽阅不倦(《隋书·于仲文列传》),其父于见后,惊异地说:此儿必兴吾宗矣(《隋书·于仲文列传》)。九岁时于仲文曾在云阳宫见过西魏大丞相宇文泰,宇文泰问:闻儿好读书,书有何事?于仲文回答说:资父事君,忠孝而已(《隋书·于仲文列传》)。宇文泰闻后甚是惊叹。其后于仲文就学于博士李祥,读《周易》、《三礼》,略通大义。

长大后,于仲文倜傥有大志,气调英拔,当时号为名公子(《隋书·于仲文列传》)。起家为赵王属下,寻迁安固太守。时遇任、杜两家各失一牛,后寻回一牛,两家皆认此牛。州郡对此久不能决。益州长史韩伯俊说:于安固少聪察,可令决之。于仲文说道:此易解耳(《隋书·于仲文列传》)。于是令两家各驱牛群至,然后将寻回的牛放开,结果牛走到向任氏家的牛群中。又暗中派人微伤此牛,结果任氏非常伤心,杜家却依然如故。于是于仲文诃诘杜氏,杜氏服罪而去。

当时始州刺史屈突尚是宇文护的党羽,因罪被下狱,但官吏因畏惧宇文护的权势,都不敢将其治罪。于仲文到后,不畏权势,将其治罪。蜀中百姓为此称赞他:明断无双有于公,不避强御有次武(《隋书·于仲文列传》)。不久,于仲文被征为御正下大夫,封延寿郡公,邑三千五百户。此后于仲文多次随军征战,累勋授仪同三司。周宣帝时,于仲文为东郡(治滑台,今河南滑县东旧城)太守。

相关文章:

发表回复