Menu Close

明仁宗朱高炽长女嘉兴公主简介 嘉兴公主生母是谁

明仁宗朱高炽长女嘉兴公主简介 嘉兴公主生母是谁

嘉兴公主(1409年――1439年3月9日),明仁宗朱高炽长女,母张皇后。公主于宣德三年(1429年)下嫁于井源。嘉兴公主逝世于正统四年二月癸酉(二十四)日(1439年3月9日)。十年之后,驸马井源死于土木之变。

嘉兴公主生母诚孝张皇后,名不详,永城(今河南永城高庄镇张大厂村)人 ,指挥使赠彭城侯张麒之女,明仁宗朱高炽元配,明宣宗朱瞻基之母,明英宗朱祁镇之祖母。洪武二十八年(1395年)封燕王世子妃,永乐二年(1404年)封皇太子妃。

明仁宗即位,册立为皇后。宣宗即位,尊为皇太后。英宗即位,尊为太皇太后,由于英宗年幼,张皇后便成为实际上的摄政。正统七年(1442年)十月十八日,张皇后崩逝,谥号“诚孝恭肃明德弘仁顺天启圣昭皇后”,葬献陵。

相关史料

《明史列传第九》

仁宗七女

嘉兴公主,昭皇后(张皇后)生。宣德三年下嫁井源。正统四年薨。后十年,源死土木之难。

庆都公主,宣德三年下嫁焦敬。正统五年薨。

清河公主,宣德四年下嫁李铭。八年薨。

真定公主,母李贤妃,与清河主同年下嫁王谊。景泰元年薨。

德安公主,早薨。仁宗即位之十月,与蕲王瞻垠(朱瞻垠)同日追封,谥悼简。册辞谓第四女,盖早殇,名次未定也。又五女延平公主,六女德庆公主,俱未下嫁薨。

相关文章:

发表回复