Menu Close

“魏乘珠千颗,隋帆锦万端。”下一句是什么

“魏乘珠千颗,隋帆锦万端。”下一句是:华敷连藏海,光集匝宫坛。

原文:

《观宝林塔张灯次胡瑗韵》

朝代:宋作者:秦观

飞来峰上塔,然蜜奉慈观。

互照三山冢,分辉七宝栏。

势擎金界迥,影蘸玉奁寒。

次第边烽举,高低祭烛攒。

虹旌排阵堞,火伞御灵官。

魏乘珠千颗,隋帆锦万端。

华敷连藏海,光集匝宫坛。

冏冏连青昊,荧荧逼翠峦。

月卿秋抒思,星将夜濡翰。

继听钧天奏,尤知属和难。

相关文章:

发表回复