Menu Close

“重门虽昼关”下半句是什么

“重门虽昼关”下半句是:远岫如不隔

原文:

《独坐》

朝代:宋作者:刘子翚

独坐高堂上,游观思无极。

重门虽昼关,远岫如不隔。

长林叶布阴,浅涧流波激。

欣欣物态荣,淑气生原隰。

幽禽感时鸣,绕树飞还集。

常恐逐惊飙,无阶恋俦匹。

兴怀念良游,岁月更相及。

佳人独弃余,何以慰岑寂。

褰裳迷所向,望远时伫立。

心知徒百忧,沈思不能释。

相关文章:

发表回复