Menu Close

《尹先舍弟以诗见勉次韵答之 其二》第二句是什么

《尹先舍弟以诗见勉次韵答之 其二》第二句是:师表不知千载下,泰山乔岳许谁同。

原文:

《尹先舍弟以诗见勉次韵答之 其二》

朝代:明作者:霍韬

山中稚子璧玉片,未彻尘瑕可少容。

师表不知千载下,泰山乔岳许谁同。

相关文章:

发表回复