Menu Close

“征槎忆昔遥送,直到海西头。”上一句是什么

“征槎忆昔遥送,直到海西头。”上一句是:新为东道尹,重作北庭游。

原文:

《水调歌头·送伯厄之任滨江,拟南宋士夫体赠别》

朝代:清作者:吴昌绶

新为东道尹,重作北庭游。

征槎忆昔遥送,直到海西头。

还记旧闻炎徼,又话风尘京洛,行役未遑休。

执手慰劳苦,尊酒此相酬。

寸心知,平生事,鬓毛羞。

兵氛大地抢攘,万古伴牢愁。

老我琼阴故侣,剩与邻松高卧,孤梦傲沧洲。

揽辔且踯躅,来对一篱秋。

相关文章:

发表回复