Menu Close

《羚头峡与子翼小酌》第一句是什么

《羚头峡与子翼小酌》第一句是:罗列波光数百峰,一樽何惜与君同。

原文:

《羚头峡与子翼小酌》

朝代:明作者:林光

罗列波光数百峰,一樽何惜与君同。

江流恰共诗情远,山色何如酒兴浓。

习习和风吹短鬓,萧萧凉雨洒孤蓬。

寻常一笑非人世,疑是星河有路通。

相关文章:

发表回复