Menu Close

“客向樽前忘尔汝,路穿花去失西东。”下一句是什么

“客向樽前忘尔汝,路穿花去失西东。”下一句是:无言妫女今焉在,桃李相传恨未穷。

原文:

《寄新息王令藏春坞》

朝代:宋作者:秦观

令尹才高寺为空,岁时行乐与民同。

旋开小坞藏春*,更制新声写土风。

客向樽前忘尔汝,路穿花去失西东。

无言妫女今焉在,桃李相传恨未穷。

相关文章:

发表回复