Menu Close

“夜来看不足,朝窗笏更拄。”上一句是什么

“夜来看不足,朝窗笏更拄。”上一句是:夙慕渔洋名,常如梦天姥。

原文:

《晓坐还元阁望渔洋山》

朝代:清作者:鲍珍

僧楼借床眠,宵残听粥鼓。

清盥据梧坐,山翠飞入户。

夙慕渔洋名,常如梦天姥。

夜来看不足,朝窗笏更拄。

宛将螺子黛,镜中画眉妩。

《法华》虽附丽,卑之奚足数。

忆昔王尚书,好事鲁掠取。

至今竟属公,湖山号宗主。

譬诸冶城墩,风流擅千古。

自来称王谢,后先堪接武。

平山一瓣香,敬为先生许。

典型犹在望,苍茫云缕缕。

相关文章:

发表回复