Menu Close

《余将军篆书拓本歌》第十三句是什么

《余将军篆书拓本歌》第十三句是:虽非其真意独在,垂金屈玉蟠蛟螭。

原文:

《余将军篆书拓本歌》

朝代:明作者:张羽

余将军,守舒州。

舒州之城大如砺,长江西来绕城流。

贼船如云压城破,将军提剑城头坐。

剑未动,虏已奔,鲸鲵蔽江江为浑。

孤军六年二百战,王师不来城自存。

无兵犹足战,无食安可支?

岂无爱妾与爱马,杀之不解壮士饥。

力尽矢竭将奚为?

仓皇絺舌骂不已。

义士千人同日死,只今还有尽忠池,碧血清泠化为水。

将军持节东州时,作此篆书形崛奇。

妙墨已随神物化,好事当时临得之。

虽非其真意独在,垂金屈玉蟠蛟螭。

我拜重是忠臣迹,秦相虽古其人非。

呜呼!将军此书配者谁?请君摩取浯溪石上中兴碑。

相关文章:

发表回复