Menu Close

《癸巳中秋又一日同两冈游云端至铁泉有怀 其三》第二句是什么

《癸巳中秋又一日同两冈游云端至铁泉有怀 其三》第二句是:肯信隔山瓜果熟,不知天外有云薇。

原文:

《癸巳中秋又一日同两冈游云端至铁泉有怀 其三》

朝代:明作者:霍韬

洞扉只许猿鹤伍,何物鹤归猿未归。

肯信隔山瓜果熟,不知天外有云薇。

相关文章:

发表回复