Menu Close

《士子夏尚志送至富春赋此别之》第三句是什么

《士子夏尚志送至富春赋此别之》第三句是:东吴景物侨居久,南海乡关去路赊。

原文:

《士子夏尚志送至富春赋此别之》

朝代:宋作者:邓林

富春春暮柳飞花,柳下停舟问酒家。

人道交深多别泪,我拚烂醉是生涯。

东吴景物侨居久,南海乡关去路赊。

贫病一身谁顾念,扬雄未忍别侯巴。

相关文章:

发表回复