Menu Close

《次韵妻兄郑伯武见寄》第五句是什么

《次韵妻兄郑伯武见寄》第五句是:载挥贾生泪,遍历太史辙。

原文:

《次韵妻兄郑伯武见寄》

朝代:明作者:李昱

人生如秋蓬,飘飘易为别。

回头忆往事,令我愁欲绝。

伊昔狼狈初,风尘暗南北。

晨昏但奔走,衣带不得结。

载挥贾生泪,遍历太史辙。

西辞吴山青,东望越水白。

是时苗獠盛,跋扈兴妖孽。

我兵气不扬,我马骨已折。

贱子复何为,怀玉聊被褐。

谋生乃尽废,事业安得说。

结庐花溪上,既耰还复辍。

平生性驽钝,屏趾耻干谒。

维时元运移,飞龙奋天阙。

大臣方召辈,议论甚剀切。

苍生免涂炭,枯朽得再活。

晔也非其才,徵书下东浙。

或谈帝王略,从横吐胸臆。

或稽周孔训,轮番侍君侧。

顾惭内空虚,衣冠厕群哲。

成均忝司教,游艺随所适。

风痹忽我婴,形容顿销铄。

为官既无分,上疏乞骸骨。

归来对青山,及此日未夕。

别君二十载,忧喜不同域。

君有子与孙,良田环美宅。

我仍迹羁栖,暖眼惟梨妾。

长子三十馀,读书仅谋食。

三孙未成人,顽懒俱失学。

三女各有归,织衽喜不拙。

君年七十三,我近六十七。

枯杨虽生梯,能忘旧佳匹。

载怀外舅氏,冰清俨人物。

生死骨肉离,情怀为之恶。

何由上南斗,握手论纡郁。

愁来夫如何,醉饮酒一石。

相关文章:

发表回复