Menu Close

“欢爱同裳衾”上半句是什么

“欢爱同裳衾”上半句是:胡越殊风会

原文:

《感事 其三》

朝代:清作者:陈炽

乾坤托大义,振古匪自今。

谁欤戴发齿,而忍怀佗心。

黄金尔何物,能使听者瘖。

胡越殊风会,欢爱同裳衾。

祸机伏肘腋,一发谁可禁。

人心逐如面,咫尺成商参。

好音伊可怀,亨鱼溉釜鬵。

恻恻匪风诗,寄慨一何深。

相关文章:

发表回复