Menu Close

“奈琼瑶,舞萦幌,拂帘逾紧。”上一句是什么

“奈琼瑶,舞萦幌,拂帘逾紧。”上一句是:元宵可有冰轮分。

原文:

《倾杯乐 正月十三夜预卜元宵月》

朝代:清作者:陈维崧

丝雨如酥,小窗似梦,睡猧难稳。

试灯夜、凤胫慵点,香闺潜向,姮娥预恳。

元宵可有冰轮分。

奈琼瑶,舞萦幌,拂帘逾紧。

安黄剔翠,都到眉峰砌恨。

邻院女、盈盈来问。

说青鸟广寒原有信。

要春城、一色铺银,夜市万家堆粉。

正雪后、玲珑灯映。

又陌上、软松鸳润。

当此际,才涌上、团圞玉镜。

相关文章:

发表回复