Menu Close

“灼灼玉栏花,涓涓玉沟流。”上一句是什么

“灼灼玉栏花,涓涓玉沟流。”上一句是:驱车轧长途,不瞬轮转周。

原文:

《赵子銮守顺庆清才有志于古书此赠之 其二》

朝代:明作者:霍韬

皎皎苍玉姿,蟠桂擎瀛洲。

凉露降太清,朱鸟时相投。

先民有如斯,慊矣夫何求。

维尔媲先民,犹期古贤游。

吁嗟二气驰,循环互沉浮。

驱车轧长途,不瞬轮转周。

灼灼玉栏花,涓涓玉沟流。

勉勉不早时,兔乌几回辀。

耄矣惭蹇予,日昃徒怀忧。

相关文章:

发表回复