Menu Close

“鬓丝萧瑟又今年。”上一句是什么

“鬓丝萧瑟又今年。”上一句是:容易浮生细慧煎。

原文:

《浣溪纱·余春如驶,支绪可怜。抽毫写怨,以寄所怀。迟字一叶,回肠荡气。知音者将谓之何》

朝代:清作者:吴昌绶

容易浮生细慧煎。

鬓丝萧瑟又今年。

日长庭院静恹恹。

春病倦于中酒后,客游轻过落花天。

襟痕余润殢炉烟。

相关文章:

发表回复