Menu Close

“采芝商山中,一视汉与秦。”上一句是什么

“采芝商山中,一视汉与秦。”上一句是:颓然此四老,上友千载魂。

原文:

《四皓二首 其二》

朝代:宋作者:王安石

秦驱九州逃,知力起经纶。

重利诱众策,颇知聚秦民。

颓然此四老,上友千载魂。

采芝商山中,一视汉与秦。

灵珠在泥沙,光景不可昏。

道德虽避世,馀风回至尊。

嫡孽一朝正,留侯果知言。

出处但有礼,废兴岂所存。

发表回复