Menu Close

“何日与公重握手,中宵閒看斗杓斜。”上一句是什么

“何日与公重握手,中宵閒看斗杓斜。”上一句是:还将双眼窥千古,却怪浮言乱百家。

原文:

《承庄定山和答过访之作七律再用前韵寄意八首 其四》

朝代:明作者:林光

僧传仙子酌流霞,颇识天厨酒味佳。

风翮忽罹尘世网,梦魂空绕榄山花。

还将双眼窥千古,却怪浮言乱百家。

何日与公重握手,中宵閒看斗杓斜。

发表回复