Menu Close

“恐非平生心,终坐再三起。”上一句是什么

“恐非平生心,终坐再三起。”上一句是:不肖常浅识,仓卒署纸尾。

原文:

《述怀二首 其二》

朝代:清作者:姚鼐

昔者先端恪,实作虞廷士。

质对与神明,非邀矜恕美。

一端或自咎,中夜辄惩跽。

当时网信疏,奸猾亦衰止。

先朝忠厚统,所垂良远矣。

自是百年来,法家常继轨。

刑官岂易为,乃及末小子。

顾念同形生,安可欲之死。

苟足禁暴虐,用威非得已。

所虑稍刻深,轻重有失理。

文条岂无说,人情或不尔。

不肖常浅识,仓卒署纸尾。

恐非平生心,终坐再三起。

长揖向上官,秋风向田里。

相关文章:

发表回复