Menu Close

《余不阅程试义十五年今始一阅》哪个时期创作的?

《余不阅程试义十五年今始一阅》朝代是:明

原文:

《余不阅程试义十五年今始一阅》

朝代:明作者:林光

才拈一卷一留神,睡思浓来辄欠伸。

汶上投闲应自得,昌黎惭忸可无因。

不辞筋力聊供世,祇恐轻肥解误人。

一扇葵风清到骨,北窗谁炒葛天民。

相关文章:

发表回复