Menu Close

“騄耳亦风驰”上半句是什么

“騄耳亦风驰”上半句是:渠黄既电迈

原文:

《五言古诗凡十四首 其三》

朝代:明作者:李昱

穆王瑶池宴,八骏争先之。

渠黄既电迈,騄耳亦风驰。

举觞劝王母,回鞭自西陲。

造父策其勋,声价传当时。

顾谓驽骀辈,道坦尔其来。

日暮路且遥,倒行方逆施。

相关文章:

发表回复