Menu Close

《次韵谢李安上惠茶》作者是哪位诗人?

《次韵谢李安上惠茶》作者是:秦观

原文:

《次韵谢李安上惠茶》

朝代:宋作者:秦观

故人早岁佩飞霞,故遣长须致茗芽。

寒橐遽收诸品玉,午瓯初试一团花。

著书懒复追鸿渐,辨水时能效易牙。

从此道山春困少,黄书剩校两三家。

相关文章:

发表回复