Menu Close

《暴富送孙何入史馆》第二句是什么

《暴富送孙何入史馆》第二句是:为喜玉川子,书船归洛浦。

原文:

《暴富送孙何入史馆》

朝代:宋作者:王禹偁

孟郊常贫苦,忽吟不贫句。

为喜玉川子,书船归洛浦。

乃知君子心,所乐在稽古。

汉公得高科,不足唯坟素。

二年佐棠阴,眼黑怕文簿。

跃身入三馆,烂目阅四库。

孟贫昔不贫,孙贫今暴富。

暴富亦须防,文高被人妬。

相关文章:

发表回复