Menu Close

《观政堂成上黄少誉二首 其二》第三句是什么

《观政堂成上黄少誉二首 其二》第三句是:暂离方丈群仙侣,独抱黄庭一卷经。

原文:

《观政堂成上黄少誉二首 其二》

朝代:唐作者:王质

颍州丞相旧能名,传到云孙尚典型。

月在澄潭心共白,山围宴坐眼同青。

暂离方丈群仙侣,独抱黄庭一卷经。

十顷玻璃能几许,看公击水渡南溟。

相关文章:

发表回复