Menu Close

《濠上逢客》作者是哪位诗人?

《濠上逢客》作者是:张元凯

原文:

《濠上逢客》

朝代:明作者:张元凯

相逢木兰棹,同过渚莲亭。

散发新添白,看山不改青。

种花无旧业,视草有玄经。

寂寞江湖上,常占处士星。

相关文章:

发表回复