Menu Close

《题王振之思亲卷》哪个时期创作的?

《题王振之思亲卷》朝代是:两汉

原文:

《题王振之思亲卷》

朝代:两汉作者:王褒

君子有所思,所思良独难。

高堂在何许,九原路漫漫。

食禄不待养,衣锦谁为欢。

良宵四五起,中情讵能安。

春至霜露零,秋深风木寒。

感兹岁华改,恻怆颓心肝。

宦辙天一涯,顾盼形影单。

努力播芳馨,期以垂不刊。

相关文章:

发表回复