Menu Close

“内苑寒梅欲放春,龙池水暖鸳鸯浴。”上一句是什么

“内苑寒梅欲放春,龙池水暖鸳鸯浴。”上一句是:玉锁宫扉三十六,谁识连昌满宫竹。

原文:

《题宣和御画》

朝代:宋作者:王庭圭

玉锁宫扉三十六,谁识连昌满宫竹。

内苑寒梅欲放春,龙池水暖鸳鸯浴。

宣和殿后新雨晴,两鹊飞来向东鸣。

当时妙手貌不成,君王笔下春风生。

长安老人眼曾见,万岁山头翠华转。

恨臣不及宣政初,痛哭天涯观画图。

相关文章:

发表回复