Menu Close

“芳容衰减,顿欹玳枕困无力。”上一句是什么

“芳容衰减,顿欹玳枕困无力。”上一句是:恨寂寂。

原文:

《杜韦娘》

朝代:宋作者:杜安世

暮春天气,莺老燕子忙如织。

间嫩叶题诗哨梅小,乍遍水、新萍圆碧。

初牡丹谢了,秋千搭起,垂杨暗锁深深陌。

暖风轻,尽日闲把、榆钱乱掷。

恨寂寂。

芳容衰减,顿欹玳枕困无力。

为少年、狂荡恩情薄,尚未有、归来消息。

想当初、凤侣鸳俦,唤作平生,更不轻离拆。

倚朱扉,泪眼滴损、红绡数尺。

相关文章:

发表回复