Menu Close

“翻星转日吞数州”上半句是什么

“翻星转日吞数州”上半句是:浩如沅湘起阳侯

原文:

《李端叔见寄次韵》

朝代:宋作者:秦观

君文豪赡无与俦,使我吟讽忘离忧。

浩如沅湘起阳侯,翻星转日吞数州。

华章藻句饶风力,顷刻朱红迷畛域。

一班纵复为管窥,万派终难以蠡测。

区区文墨倦高情,解鞅还游恍惚庭。

半槽新水六尺簟,卧视云物行空青。

伊我篮舆抵京县,溽暑黄埃负初愿。

君家只在御城东,弥月不能三两见。

求仙未若醉中真,蚁斗蛾飞愁杀人。

清都梦断理归棹,回首一树琼枝新。

归来草木春风换,世事蝟毛那可算。

幸谢故人频寄书,莫笑元郎自呼漫。

相关文章:

发表回复