Menu Close

“彻夜道傍栀叶雨,几年马上桂枝风。”上一句是什么

“彻夜道傍栀叶雨,几年马上桂枝风。”上一句是:酒香浑若过新丰,心事悠悠冷笑中。

原文:

《次韵栀杭七言》

朝代:宋作者:刘子翚

酒香浑若过新丰,心事悠悠冷笑中。

彻夜道傍栀叶雨,几年马上桂枝风。

高情未许愁心挽,归意惟应梦可通。

准拟今秋剩追逐,暗泉锵佩月潭东。

相关文章:

发表回复